See on ametiasutuse poolt väljastatud dokumendile antud allkirja tõestamine. Apostill on vajalik dokumendi esitamiseks teises riigis.

Eestil on sõlmitud mõnede riikidega lepingud dokumentide vastastikuseks tunnustamiseks ja sellisel juhul apostilli ei vajata. Näiteks kui Eestis välja antud dokumenti kasutatakse Lätis, Leedus, Ukrainas, Venemaa Föderatsioonis või Poolas, siis ei ole apostill dokumendil vajalik.

Apostill pannakse igas riigis ainult dokumentidele, mis on välja antud asukohamaa ametiasutuse poolt (näiteks Eestis võib panna apostilli ainut nendele dokumentidele, mille on väljastanud Eesti ametiasutused).