See on ametliku dokumendi tõlge, mille kinnitab notar. Notariaalne kinnitamine annab dokumendile juriidilise jõu. Notariaalselt kinnitatud tõlge köidetakse dokumendi originaali või koopiaga.
Notariaalne tõlge on valdkond, millele me oleme spetsialiseerunud. Me teame, millised on ametlike dokumentide tõlgetele, nende vormistamisele ja notariaalsele kinnitamisele esitatavad nõuded. Tavaliselt kulub tõlke notariaalseks kinnitamiseks 1 tööpäev.