MEIE TEENUSED

Kirjalik tõlge

Meie tõlkebüroo on 12 tegevusaasta jooksul tõlkinud palju tekste erinevatest valdkondadest. Me oleme spetsialiseerunud ametlike ja juriidiliste tekstide kirjalikule tõlkimisele.  
Meie tõlkebüroo portfoolio sisaldab tekstide tõlkeid sellistest valdkondadest nagu õigus, raamatupidamine, pangaasjandus, finantsid, maksustamine, kindlustus, ettevõtlus, reklaamid, infotehnoloogia, tarkvara, tervishoid, farmakoloogia...

Vandetõlge

Eestis võivad kinnitatud tõlkeid eesti keelest võõrkeelde teha vaid vandetõlgid, kes on tõestanud oma keeleoskuse ja seaduste tundmise taset vastava eksamiga justiitsministeeriumis.
Kuni 2020. aastani kinnitavad ametlikke tõlkeid võõrkeelest eesti keelde ja võõrkeelest võõrkeelde notarid, alates 2020. aastast läheb kõigi tõlgete kinnitamine üle vandetõlkide kompetentsi.

Notariaalne tõlge

See on ametliku dokumendi tõlge, mille kinnitab notar. Notariaalne kinnitamine annab dokumendile juriidilise jõu. Notariaalselt kinnitatud tõlge köidetakse dokumendi originaali või koopiaga.
Notariaalne tõlge on valdkond, millele me oleme spetsialiseerunud. Me teame, millised on ametlike dokumentide tõlgetele, nende vormistamisele ja notariaalsele kinnitamisele esitatavad nõuded.

Suuline tõlge

Suulise tõlke liikidest osutame nii järel- kui sünkroontõlget.  
Sünkroontõlget kasutatakse täpse ajagraafikuga ametlikel üritustel või konverentsidel. Ettekandja kõnet tõlgitakse mõnesekundiliste viivitustega, seepärast ei pikenda see suulise tõlke liik ürituse kestusaega. 

Apostill

See on ametiasutuse poolt väljastatud dokumendile antud allkirja tõestamine. Apostill on vajalik dokumendi esitamiseks teises riigis.

Eestil on sõlmitud mõnede riikidega lepingud dokumentide vastastikuseks tunnustamiseks ja sellisel juhul apostilli ei vajata. Näiteks kui Eestis välja antud dokumenti kasutatakse Lätis, Leedus, Ukrainas, Venemaa Föderatsioonis või Poolas, siis ei ole apostill dokumendil vajalik.