MEIE TEENUSED

Kirjalik tõlge

Meie tõlkebüroo on 14 tegevusaasta jooksul tõlkinud palju tekste erinevatest valdkondadest. Me oleme spetsialiseerunud ametlike ja juriidiliste tekstide kirjalikule tõlkimisele.  
Meie tõlkebüroo portfoolio sisaldab tekstide tõlkeid sellistest valdkondadest nagu õigus, raamatupidamine, pangaasjandus, finantsid, maksustamine, kindlustus, ettevõtlus, reklaamid, infotehnoloogia, tarkvara, tervishoid, farmakoloogia...

Vandetõlge

Eestis võivad kinnitatud tõlkeid eesti keelest võõrkeelde teha vaid vandetõlgid, kes on tõestanud oma keeleoskuse ja seaduste tundmise taset vastava eksamiga Justiitsministeeriumis.
Kuni 2020. aastani kinnitasid ametlikke tõlkeid võõrkeelest eesti keelde ja võõrkeelest võõrkeelde notarid, alates 2020. aastast läks kõigi tõlgete kinnitamine üle vandetõlkide kompetentsi.

Notariaalne tõlge

See on ametliku dokumendi tõlge, mille kinnitab notar.

Alates 2020. aastast Eesti Vabariigis kõiki dokumente, mille tõlge peab olema ametlik või kinnitatud, tõlgivad vandetõlgid.

Suuline tõlge

Suulise tõlke liikidest osutame nii järel- kui sünkroontõlget.  
Sünkroontõlget kasutatakse täpse ajagraafikuga ametlikel üritustel või konverentsidel. Ettekandja kõnet tõlgitakse mõnesekundiliste viivitustega, seepärast ei pikenda see suulise tõlke liik ürituse kestusaega. 

Korrektuur ja teksti toimetamine

Pakume valmisteksti korrektuuri ja keeletoimetamist peamiselt vene, ukraina, eesti, inglise, prantsuse ja saksa keeles. Korrektuuri ja keeletoimetamise viib läbi vastavat keelt emakeelena kõnelev isik – keeletoimetaja või professionaalne ja kogenud tõlkija.