Eestis võivad kinnitatud tõlkeid eesti keelest võõrkeelde teha vaid vandetõlgid, kes on tõestanud oma keeleoskuse ja seaduste tundmise taset vastava eksamiga Justiitsministeeriumis.
Kuni 2020. aastani kinnitasid ametlikke tõlkeid võõrkeelest eesti keelde ja võõrkeelest võõrkeelde notarid, alates 2020. aastast läks kõigi tõlgete kinnitamine üle vandetõlkide kompetentsi.