Pakume valmisteksti korrektuuri ja keeletoimetamist peamiselt vene, ukraina, eesti, inglise, prantsuse ja saksa keeles. Korrektuuri ja keeletoimetamise viib läbi vastavat keelt emakeelena kõnelev isik – keeletoimetaja või professionaalne ja kogenud tõlkija.

Teksti korrektuur – see on stiililiste ebatäpsuste, grammatika-, õigekirja- ja kirjavahemärgivigade parandamine, ümberfraseerimine, tekstile stiiliühtsuse andmine, lugemismugavuse ja arusaadavuse tagamine. Korrektuuri saab võrrelda toote lõppviimistlusega, kui kõrvaldatakse kõik konarused ja lisatakse sära, stiilipuhtus. Teksti redigeerimisel kontrollib spetsialist tõlke õigsust ja täpsust, võrdleb tõlget originaaliga. Tõlke eraldi toimetamine on möödapääsmatu, kui kahtlete teise tõlgi teostatud tõlke kvaliteedis. Kui tekst on kirjutatud väga oskamatult või on kasutatud automaattõget, siis on kiirem ja lihtsam tekst uuesti tõlkida. Sellistel juhtudel võib toimetamise maksumus tõusta tõlke maksumuseni. Seetõttu soovitame tõlkija valimisel olla tähelepanelik, sest lihtsam on teha esimese korraga kvaliteetne tõlge kui halva kvaliteediga tööd hiljem parandada.